CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

Trading suspension

50

-210 (-80.77%)
03/26/2021 15:00

Open150

High210

Low50

Highest(Listed)9,220

Lowest(Listed)20

Vol225,800

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares1,000,000

Time to maturity-

Underlying price97,400

Exercise price110,000

Break Even **109,093

S-X *-11,594

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- From listing date-99.22%

High (01/18/2021)*8,719

Low (03/26/2021)*50

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Highest volume (01/18/2021)*272,400

Lowest volume (10/22/2020)*560

Avg Vol (Listing)52,147

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.