Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

4,500

-390 (-7.98%)
24/02/2021 15:00

Mở cửa4,990

Cao nhất4,990

Thấp nhất4,490

Cao nhất NY9,220

Thấp nhất NY1,870

KLGD39,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn33

Giá CK cơ sở105,800

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **117,911

S-X *-3,194

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2012: CVNM2102 CVNM2016 CVNM2013 CVNM2015 CVNM2011
Trending: HPG (83.420) - MBB (68.218) - TCB (57.099) - VNM (48.815) - ROS (43.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.