Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

8,290

-310 (-3.60%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa8,300

Cao nhất8,600

Thấp nhất7,900

Cao nhất NY9,220

Thấp nhất NY4,660

KLGD30,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn65

Giá CK cơ sở108,700

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **126,580

S-X *-1,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2012: CVNM2101 CVNM2013 CVNM2007 CVNM2015 CVNM2016
Trending: HPG (81.082) - ROS (75.575) - MBB (68.181) - SHB (63.282) - STB (59.805)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.