Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

50

-210 (-80.77%)
26/03/2021 15:00

Mở cửa150

Cao nhất210

Thấp nhất50

Cao nhất NY9,220

Thấp nhất NY20

KLGD225,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở97,400

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **109,093

S-X *-11,594

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2012: CFPT2203 CVNM2204 CVPB2202
Trending: HPG (136.548) - FLC (133.779) - DIG (112.386) - CEO (93.927) - MBB (83.018)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM211420-10 (-33.33%)804,100-24,12394,521VCI6 tháng
CVNM220139010 (+2.63%)136,800-18,20994,646KIS9 tháng
CVNM2202220-70 (-24.14%)102,600-13,20085,700MBS4.5 tháng
CVNM220337020 (+5.71%)484,500-10,81188,511KIS5 tháng
CVNM2204950-260 (-21.49%)156,800-2,70082,500ACBS6 tháng
CVNM2205640 (0.00%)-9,69990,239KIS6 tháng
CVNM22061,000-190 (-15.97%)500-9,70089,000MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21081,250-80 (-6.02%)46,70097,700-9,135114,3359 tháng
CHPG2116330250 (+312.50%)218,50038,200-23,21062,7309 tháng
CFPT22032,600-350 (-11.86%)1,007,40097,7002,700105,4005 tháng
CKDH2203390-20 (-4.88%)170,70041,500-15,50057,7804.5 tháng
CMWG22021,180-20 (-1.67%)412,200133,500-11,500152,0805 tháng
CTCB2203270-50 (-15.63%)342,20036,050-15,95052,5405 tháng
CTPB2202280-40 (-12.50%)694,30032,200-9,80042,5604.5 tháng
CVHM2204260-30 (-10.34%)939,10066,900-15,10083,0405 tháng
CVPB2202450-20 (-4.26%)1,831,70030,950-8,05039,9004.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:30/09/2020
Ngày niêm yết:20/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/03/2021
Ngày đáo hạn:30/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9817 : 1
Giá phát hành:7,700
Giá thực hiện:110,000
Giá TH điều chỉnh:108,994
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.