CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVNM2010)

2,590

-170 (-6.16%)
01/22/2021 15:00

Open2,760

High2,760

Low2,530

Highest(Listed)3,560

Lowest(Listed)2,200

Vol471,900

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares13,000,000

Time to maturity15

Underlying price108,700

Exercise price110,000

Break Even **135,900

S-X *-1,300

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (81,145) - ROS (75,399) - MBB (68,296) - SHB (63,095) - STB (60,474)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/22/20212,590-170 (-6.16%)471,900
01/21/20212,760-10 (-0.36%)636,300
01/20/20212,770120 (+4.53%)449,800
01/19/20212,650-610 (-18.71%)886,400
01/18/20213,260-30 (-0.91%)1,792,300
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VNM)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVNM20072,100-110 (-4.98%)71,900-30,188159,888KIS9 months
CVNM20102,590-170 (-6.16%)471,900-1,300135,900SSI5 months
CVNM20112,100-200 (-8.70%)732,300-24,633175,333KIS9 months
CVNM20128,290-310 (-3.60%)30,500-1,300126,580VND6 months
CVNM20132,800-50 (-1.75%)192,6004,700132,000HCM6 months
CVNM20142,860-140 (-4.67%)15,100-31,300154,300VCI6 months
CVNM20152,300-250 (-9.80%)43,6005,700126,000MBS4 months
CVNM20161,800-150 (-7.69%)146,900-4,688149,388KIS4 months
CVNM21012,570380 (+17.35%)303,600-18,188178,288KIS9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG201427,370170 (+0.63%)50043,65017,15053,8709 months
CHPG201527,640-10 (-0.04%)18,80043,65017,15054,1407.5 months
CMWG20129,820260 (+2.72%)19,900127,20047,200129,1005 months
CPNJ20087,030190 (+2.78%)40,30084,00034,00085,1505 months
CVHM20074,980120 (+2.47%)315,00099,30024,30099,9005 months
CVJC20053,350350 (+11.67%)192,600133,80033,800133,5005 months
CVNM20102,590-170 (-6.16%)471,900108,700-1,300135,9005 months
CMBB201010,150-130 (-1.26%)253,40025,6009,60026,1508 months
CMBB20119,710-100 (-1.02%)58,00025,6009,60025,7105 months
CSTB20138,050-170 (-2.07%)163,50019,9507,95020,0505 months
CSTB20148,260-240 (-2.82%)146,30019,9507,95020,2608 months
CFPT20153,65080 (+2.24%)318,70066,90016,90068,2505 months
CFPT20164,050150 (+3.85%)312,50066,90016,90070,2508 months
CTCB201215,510 (0.00%)269,80036,30014,30037,5108 months
CVPB201511,780-380 (-3.13%)29,20036,50010,50037,7808 months
CVRE201311,500340 (+3.05%)97,60036,9009,40039,0008 months
CTCB201313,950-150 (-1.06%)116,00036,30013,30036,9505 months
CVPB201610,250280 (+2.81%)71,50036,5009,50037,2505 months
CVRE201410,500390 (+3.86%)157,80036,9009,40038,0005 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VNM
Underlying Issuer:Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company (HOSE: VNM)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:5 months
Publish date:09/07/2020
Listing date:09/22/2020
First trading date:09/24/2020
Final trading day:02/04/2021
Maturity Date:02/08/2021
Conversion Ratio:10 : 1
Offering Price:2,680
Exercise price:110,000
Listed Shares:13,000,000
Outstanding Shares:13,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.