CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVNM2010)

Trading suspension

2,310

-110 (-4.55%)
02/04/2021 15:00

Open2,420

High2,420

Low1,720

Highest(Listed)3,560

Lowest(Listed)500

Vol697,700

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares13,000,000

Time to maturity-

Underlying price108,800

Exercise price110,000

Break Even **108,240

S-X *19,345

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVNM2010: CVNM2007 CVNM2102 CVRE2007 NVL PVB
Trending: HPG (101,155) - MBB (74,555) - VNM (54,629) - TCB (52,994) - ACB (45,808)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07
03/04/2021VNM: Notice of Trading of Shares of affiliated organization - F&N
03/04/2021VNM: Report on results of trading of Shares of affiliated organization - F&N
02/19/2021VNM: Holding AGM 2021
02/18/2021VNM: Notice of transaction of related institution (Platinum)
02/17/2021VNM: Report on result of transaction of related institution (Platinum)
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
03/02/2021ELC: Report on Change in Ownership by Major Shareholders - SSI
02/24/2021SSI: Report Insider Transaction
01/05/2021Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 2/2020)
09/29/2020Dividend payment in cash with 20.00% (Tranche 1/2020)
09/29/2020Bonus share issue with 20.00%
06/29/2020Dividend payment in cash with 15.00% (Tranche 3/2019)
12/26/2019Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 2/2019)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.