Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CVNM2007)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.05

Ngừng giao dịch

120

-70 (-36.84%)
08/03/2021 15:00

Mở cửa160

Cao nhất190

Thấp nhất110

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY100

KLGD438,800

NN mua1,000

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở102,200

Giá thực hiện138,888

Hòa vốn **113,923

S-X *-10,747

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2007: CREE2006 CSTB2103 CVHM2006 CVHM2010
Trending: ROS (126.828) - HPG (125.825) - MBB (115.005) - FLC (113.362) - STB (112.913)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM20111,23050 (+4.24%)328,800-8,677128,376KIS9 tháng
CVNM21011,960170 (+9.50%)83,400-26,027164,568KIS9 tháng
CVNM21021,92050 (+2.67%)100,400-9,294128,021VND6 tháng
CVNM21032,07030 (+1.47%)84,100-4,300124,700MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB20073,560-90 (-2.47%)298,40027,50010,64527,6589 tháng
CMSN20074,980430 (+9.45%)327,000104,60048,405105,4069 tháng
CSBT20073,400-110 (-3.13%)329,60022,0006,50422,0829 tháng
CSTB20075,900-60 (-1.01%)104,10022,75011,75122,79910 tháng
CVHM200699060 (+6.45%)890,900102,80017,912104,6889 tháng
CVIC20042,180150 (+7.39%)934,700143,00043,001143,5999 tháng
CVJC2004890 (0.00%)51,800131,80016,289133,3119 tháng
CVRE20091,250-40 (-3.10%)33,70034,8003,80137,24910 tháng
CHPG20186,200300 (+5.08%)628,70054,20024,20154,7999 tháng
CMSN20094,800590 (+14.01%)154,400104,60043,335108,6979 tháng
CNVL20034,300220 (+5.39%)1,903,900103,30040,052105,7569 tháng
CSTB20105,470-330 (-5.69%)285,10022,75010,75122,9399 tháng
CVHM20082,300130 (+5.99%)528,800102,80013,912111,8889 tháng
CVIC20054,100110 (+2.76%)1,179,300143,00036,132147,8689 tháng
CVJC20061,41010 (+0.71%)71,900131,80020,689139,3119 tháng
CVNM20111,23050 (+4.24%)328,80099,700-8,677128,3769 tháng
CVRE20111,630 (0.00%)27,30034,8002,91238,4089 tháng
CKDH20011,710 (0.00%)76,50031,4005,17833,0627 tháng
CKDH20022,140-10 (-0.47%)56,80031,4004,06735,89310 tháng
CTCH20011,470-30 (-2%)120,30024,6002,27328,0637 tháng
CTCH20032,060-80 (-3.74%)106,80024,6001,18931,44910 tháng
CHDB20082,320-140 (-5.69%)38,00027,5007,10327,7096 tháng
CSTB20164,320-40 (-0.92%)90,50022,7508,60922,7816 tháng
CHDB21012,070-10 (-0.48%)59,90027,500-2,38840,2389 tháng
CHPG21014,210310 (+7.95%)241,10054,2007,31263,7289 tháng
CKDH21011,90020 (+1.06%)60,40031,400-1,93342,8339 tháng
CMSN21012,560350 (+15.84%)197,600104,6004,601151,1999 tháng
CMSN21022,490350 (+16.36%)149,700104,600-6,511160,9119 tháng
CNVL21012,60050 (+1.96%)397,200103,30026,192118,2329 tháng
CSBT21011,800-50 (-2.70%)86,00022,000-2,66633,6669 tháng
CSTB21013,15060 (+1.94%)145,50022,75075128,2999 tháng
CTCH21012,490-10 (-0.40%)90024,60053933,7779 tháng
CVHM21012,500300 (+13.64%)109,700102,800-4,088146,8889 tháng
CVIC21013,180280 (+9.66%)199,600143,00016,112190,4889 tháng
CVNM21011,960170 (+9.50%)83,40099,700-26,027164,5689 tháng
CVRE21012,13050 (+2.40%)30,70034,80023343,0879 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:10/06/2020
Ngày niêm yết:25/06/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:29/06/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/03/2021
Ngày đáo hạn:10/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.1322 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:138,888
Giá TH điều chỉnh:112,947
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.