Chứng quyền CVNM01MBS20CE (HOSE: CVNM2003)

CW CVNM01MBS20CE

Ngừng giao dịch

2,660

130 (+5.14%)
01/09/2020 15:00

Mở cửa2,580

Cao nhất2,750

Thấp nhất2,580

Cao nhất NY3,350

Thấp nhất NY1,410

KLGD20,310

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở123,200

Giá thực hiện94,000

Hòa vốn **119,039

S-X *30,417

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2003: CTCH2003 CVNM2011
Trending: HPG (184.415) - MBB (150.274) - STB (117.007) - TCB (111.197) - SSI (107.687)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM21012,150-80 (-3.59%)25,400-31,882166,265KIS9 tháng
CVNM2102400100 (+33.33%)245,600-15,354111,570VND6 tháng
CVNM21043,000150 (+5.26%)54,800-9,434131,365MBS5 tháng
CVNM21051,81010 (+0.56%)86,800-25,631153,687KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21014,100-100 (-2.38%)98,00083,90019,74985,3335 tháng
CHPG21049,080580 (+6.82%)57,90053,10020,18452,9305 tháng
CMWG21031,530-60 (-3.77%)54,800141,10012,600143,8005 tháng
CKDH21026,150350 (+6.03%)133,00037,5009,23839,4394 tháng
CMWG21054,700200 (+4.44%)103,200141,1009,600169,1004.5 tháng
CSTB210410,230180 (+1.79%)26,00029,8506,95033,1304.5 tháng
CVHM21053,200100 (+3.23%)40,400109,6004,100131,1004 tháng
CVNM21043,000150 (+5.26%)54,80092,300-9,434131,3655 tháng
CVPB21048,200180 (+2.24%)26,00066,50017,50073,6004.5 tháng
CVRE21043,29070 (+2.17%)24,40032,650-1,65040,8804 tháng
CHPG210614,200700 (+5.19%)27,90053,10016,21757,7494.5 tháng
CMSN21035,62010 (+0.18%)18,200104,90016,900121,7204 tháng
CTCB21047,13030 (+0.42%)14,50051,1005,30060,0604.5 tháng
CTCH21022,70070 (+2.66%)31,80022,200-2,80030,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:02/09/2020
Ngày đáo hạn:04/09/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.8706 : 1
Giá phát hành:1,450
Giá thực hiện:94,000
Giá TH điều chỉnh:92,783
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.