Chứng quyền VNM-HSC-MET02 (HOSE: CVNM2001)

CW VNM-HSC-MET02

400

10 (+2.56%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa380

Cao nhất450

Thấp nhất360

Cao nhất NY1,740

Thấp nhất NY20

KLGD74,040

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn18

Giá CK cơ sở116,600

Giá thực hiện118,983

Hòa vốn **122,951

S-X *-2,383

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2001: CVNM2003 CVNM2002 CVPB2001 CSTB2001 CHDB2001
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM-HSC-MET02

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
03/06/202040010 (+2.56%)74,040
02/06/2020390-50 (-11.36%)289,520
01/06/202044060 (+15.79%)199,570
29/05/2020380-20 (-5%)93,400
28/05/2020400-60 (-13.04%)380,250
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM200140010 (+2.56%)74,040-2,383122,951HCM6 tháng
CVNM20021,74090 (+5.45%)49,260-24,511149,811KIS11 tháng
CVNM20032,63050 (+1.94%)276,01022,600120,300MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT200155040 (+7.84%)80,74048,65083450,1646 tháng
CGMD200110 (0.00%)88,77019,700-5,30025,0406 tháng
CHPG20011,720-80 (-4.44%)70,67026,9502,95027,4406 tháng
CMBB200170 (0.00%)194,23018,050-2,95021,1406 tháng
CMWG200130 (0.00%)160,22085,400-29,600115,3006 tháng
CREE2001100-40 (-28.57%)30,21031,700-4,30036,5006 tháng
CTCB200118030 (+20%)338,35021,350-1,65023,3606 tháng
CVNM200140010 (+2.56%)74,040116,600-2,383122,9516 tháng
CVPB20012,100150 (+7.69%)107,04024,3004,30024,2006 tháng
CVRE20028010 (+14.29%)422,09028,100-3,90032,3206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:20/12/2019
Ngày niêm yết:20/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/06/2020
Ngày đáo hạn:22/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:9.92 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:118,983
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành