Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CVNM1906)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

30

-20 (-40%)
03/03/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY7,580

Thấp nhất NY10

KLGD153,130

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở105,300

Giá thực hiện115,000

Hòa vốn **115,060

S-X *-9,700

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1906: CTCB2004 CVNM2003 DPM HTN LM8
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2001560-10 (-1.75%)42,890-1,283124,538HCM6 tháng
CVNM20022,01050 (+2.55%)3,530-23,411151,161KIS11 tháng
CVNM20032,740-40 (-1.44%)159,82023,700121,400MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB1902660-40 (-5.71%)15,68021,10010021,6606 tháng
CFPT20058,780270 (+3.17%)48,60048,550-45057,7803 tháng
CHPG20059,260600 (+6.93%)11,04027,9008,90028,2606 tháng
CMBB20041,620 (0.00%)32,08017,45045018,6203 tháng
CMWG20056,420-30 (-0.47%)42,00086,000-6,000104,8406 tháng
CPNJ20024,360120 (+2.83%)21,35064,300-4,70077,7206 tháng
CREE20022,520390 (+18.31%)191,53032,0505034,5203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:05/12/2019
Ngày niêm yết:20/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/12/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2020
Ngày đáo hạn:05/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:8,100
Giá thực hiện:115,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành