Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CVNM1906)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

30

-20 (-40%)
03/03/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY7,580

Thấp nhất NY10

KLGD153,130

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở105,300

Giá thực hiện115,000

Hòa vốn **114,085

S-X *-8,725

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (123.888) - HVN (104.645) - MBB (83.320) - HSG (59.430) - VHM (56.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM210550-60 (-54.55%)732,500-27,228116,899KIS5 tháng
CVNM21061,800-100 (-5.26%)25,100-9,601107,148VCI6 tháng
CVNM21071,30010 (+0.78%)110,200-7,635109,114HCM6 tháng
CVNM21082,03050 (+2.53%)270,30010,05998,596ACBS4 tháng
CVNM21091,58050 (+3.27%)1,225,900-4,686101,152SSI5 tháng
CVNM21101,400-50 (-3.45%)138,100-1,541104,003MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:05/12/2019
Ngày niêm yết:20/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/12/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2020
Ngày đáo hạn:05/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9831 : 1
Giá phát hành:8,100
Giá thực hiện:115,000
Giá TH điều chỉnh:114,025
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.