Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CVNM1906)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

690

190 (+38%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa500

Cao nhất790

Thấp nhất500

Cao nhất NY7,580

Thấp nhất NY50

KLGD220,610

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn11

Giá CK cơ sở108,500

Giá thực hiện115,000

Hòa vốn **116,380

S-X *-6,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1906: CVNM2001 CVNM1905 CVNM1903 CTCB1902 CVPB1901
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
21/02/2020690190 (+38%)220,610
20/02/202050050 (+11.11%)59,500
19/02/2020450 (0.00%)42,810
18/02/2020450-330 (-42.31%)70,300
17/02/2020780-20 (-2.50%)40,510
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM1902120 (0.00%)4,180-24,833134,533KIS6 tháng
CVNM19035,200770 (+17.38%)68,880-11,500125,200SSI6 tháng
CVNM190417030 (+21.43%)47,870-24,500134,700HCM6 tháng
CVNM190535050 (+16.67%)63,600-18,300130,300MBS6 tháng
CVNM1906690190 (+38%)220,610-6,500116,380VND3 tháng
CVNM2001850110 (+14.86%)60,330-10,483127,415HCM6 tháng
CVNM20021,880-20 (-1.05%)3,800-32,611150,511KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB19023,560-260 (-6.81%)83,77023,1002,10024,5606 tháng
CVNM1906690190 (+38%)220,610108,500-6,500116,3803 tháng
CVPB190110,870400 (+3.82%)147,30028,80010,80028,8703 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:05/12/2019
Ngày niêm yết:20/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/12/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2020
Ngày đáo hạn:05/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:8,100
Giá thực hiện:115,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành