Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CVNM1903)

CW VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

20

(%)
20/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY33,000

Thấp nhất NY10

KLGD109,660

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở100,000

Giá thực hiện120,000

Hòa vốn **120,020

S-X *-20,000

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1903: CHPG2006 CPNJ2006 CSBT1901 FUEVFVND
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01
18/09/2020Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm HĐQT Vinamilk
17/09/2020VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD
17/09/2020VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD
12/09/2020VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020
31/08/2020VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hòa
15/09/2020SSI Research: Triển vọng BĐS KCN vẫn tích cực trong dài hạn
12/09/2020VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020
09/09/2020ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
08/09/2020SSI đã bán hơn 3 triệu cp ELC kể từ đầu năm 2020
07/09/2020ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
29/09/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
29/09/2020Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
29/06/2020Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
26/12/2019Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
16/09/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP