Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVNM1902)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

10

(%)
24/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY10

KLGD2,491,580

NN mua4,010

NN bán237,129

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,100

Giá thực hiện133,333

Hòa vốn **133,433

S-X *-47,233

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVNM200290010 (+1.12%)5 : 1141,111-24,411145,611KISMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVNM20032,400 (0.00%)10 : 194,00022,700118,000MBSMuaChâu Âu4 tháng02/09/2020
CVNM200412,440610 (+5.16%)1 : 1118,000-1,300130,440SSIMuaChâu Âu6 tháng26/11/2020
CVNM20051,870-100 (-5.08%)10 : 1103,00013,700121,700HCMMuaChâu Âu6 tháng27/10/2020
CVNM2006530 (0.00%)10 : 1131,313-14,613136,613KISMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVNM20071,50030 (+2.04%)10 : 1138,888-22,188153,888KISMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CVNM20081,69020 (+1.20%)10 : 1114,0002,700130,900HCMMuaChâu Âu6 tháng12/01/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVRE200170-10 (-12.50%)4 : 126,85036,789-9,93937,069VREMuaChâu Âu9 tháng17/09/2020
CNVL20011,800-100 (-5.26%)4 : 163,10065,888-2,78873,088NVLMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CDPM20022,070-60 (-2.82%)1 : 114,00015,252-1,25217,322DPMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHDB200390020 (+2.27%)2 : 127,40032,123-4,72333,923HDBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG20021,880-110 (-5.53%)2 : 124,10029,999-5,89933,759HPGMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CMSN2001650-70 (-9.72%)5 : 153,40065,789-12,38969,039MSNMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSBT2001550-230 (-29.49%)1 : 113,90021,111-7,21121,661SBTMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSTB20021,200110 (+10.09%)1 : 110,70011,888-1,18813,088STBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVHM20011,22020 (+1.67%)5 : 179,70094,567-14,867100,667VHMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVIC2001370-40 (-9.76%)5 : 187,400126,468-39,068128,318VICMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVJC2001370 (0.00%)10 : 1100,600173,137-72,537176,837VJCMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVNM200290010 (+1.12%)5 : 1116,700141,111-24,411145,611VNMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVRE200350020 (+4.17%)2 : 126,85037,999-11,14938,999VREMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CCTD20011,550 (0.00%)10 : 178,50080,888-2,38896,388CTDMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CHPG20063,930-120 (-2.96%)2 : 124,10022,0202,08029,880HPGMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CMSN2002270-30 (-10%)4 : 153,40062,999-9,59964,079MSNMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CROS2002210 (0.00%)1 : 12,2707,227-4,9577,437ROSMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CSTB2003800130 (+19.40%)1 : 110,70011,111-41111,911STBMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CHDB200565010 (+1.56%)4 : 127,40027,3277329,927HDBMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CHPG20101,260-40 (-3.08%)4 : 124,10033,100-9,00038,140HPGMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CSTB2005460-70 (-13.21%)2 : 110,70011,811-1,11112,731STBMuaChâu Âu5 tháng30/10/2020
CSTB2006880-10 (-1.12%)2 : 110,70012,888-2,18814,648STBMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVHM2004610-10 (-1.61%)10 : 179,70086,868-7,16892,968VHMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVIC2003320-10 (-3.03%)10 : 187,400103,050-15,650106,250VICMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVJC2003310-10 (-3.13%)10 : 1100,600123,456-22,856126,556VJCMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVNM2006530 (0.00%)10 : 1116,700131,313-14,613136,613VNMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVRE200769010 (+1.47%)5 : 126,85033,333-6,48336,783VREMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVNM20071,50030 (+2.04%)10 : 1116,700138,888-22,188153,888VNMMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CNVL20022,880-70 (-2.37%)5 : 163,10059,8893,21174,289NVLMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh