CW.VJC.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CVJC2103)

650

90 (+16.07%)
01/24/2022 15:00

Open540

High650

Low450

Highest(Listed)1,400

Lowest(Listed)310

Vol543,200

Foreign Buy248,600

Foreign Sell294,400

Outst. shares3,000,000

Time to maturity93

Underlying price120,500

Exercise price129,999

Break Even **142,999

S-X *-9,499

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVJC2103: CVNM2111 VJC VNM CVPB2201 CPNJ2109
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/24/202265090 (+16.07%)543,200
01/21/2022560-60 (-9.68%)163,000
01/20/2022620-30 (-4.62%)56,200
01/19/202265050 (+8.33%)243,600
01/18/202260060 (+11.11%)323,800
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VJC)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVJC210365090 (+16.07%)543,200-9,499142,999KIS7 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB210375030 (+4.17%)68,00029,00011234,8887 months
CHPG2114280-60 (-17.65%)884,40040,700-16,08959,5897 months
CKDH21071,260-150 (-10.64%)86,80049,1005,21253,9687 months
CMSN2108650-150 (-18.75%)206,800143,000-16,795172,7797 months
CNVL2104560-10 (-1.75%)289,00078,100-5,06091,7137 months
CPDR21031,050-120 (-10.26%)24,20085,400-3,488105,6887 months
CSTB2110830-90 (-9.78%)1,090,40033,3003,30136,6397 months
CVHM2111410-50 (-10.87%)612,00076,200-12,68897,0887 months
CVIC2106730-10 (-1.35%)9,80095,000-3,888113,4887 months
CVJC210365090 (+16.07%)543,200120,500-9,499142,9997 months
CVNM2111340-50 (-12.82%)281,80081,000-16,263103,9517 months
CVRE2110650-150 (-18.75%)1,204,70031,0001,00135,1997 months
CHPG2118390-20 (-4.88%)358,70040,700-21,29963,9496 months
CMBB210998090 (+10.11%)267,50032,100-68937,6896 months
CPNJ210947030 (+6.82%)307,30096,900-11,312119,8896 months
CVHM2114600-100 (-14.29%)68,80076,200-13,79999,5996 months
CVIC2108850-20 (-2.30%)23,40095,000-4,999113,5996 months
CVNM2113550-30 (-5.17%)23,10081,000-14,199103,8546 months
CVRE2113910-80 (-8.08%)1,067,90031,000-3,99938,6396 months
CHDB22011,310-80 (-5.76%)260,40029,000-1,99937,5499 months
CHPG2201730-150 (-17.05%)773,00040,700-8,96656,96610 months
CHPG2202560-120 (-17.65%)1,448,60040,700-13,18859,4889 months
CMSN22011,160-160 (-12.12%)30,900143,000-26,999193,1999 months
CSTB22011,900-160 (-7.77%)689,20033,3003,41239,3889 months
CVHM2201880-100 (-10.20%)48,40076,200-11,478101,7589 months
CVIC22011,030-40 (-3.74%)574,80095,000-8,979120,4599 months
CVNM2201960-80 (-7.69%)94,20081,000-7,509103,6179 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VJC
Underlying Issuer:Vietjet Aviation Joint Stock Company (HOSE: VJC)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/13/2021
First trading date:10/15/2021
Final trading day:04/25/2022
Maturity Date:04/27/2022
Conversion Ratio:20 : 1
Offering Price:1,500
Exercise price:129,999
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.