Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVJC2001)

CW.VJC.KIS.M.CA.T.02

70

-30 (-30%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa100

Cao nhất100

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY10

KLGD113,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn16

Giá CK cơ sở119,000

Giá thực hiện173,137

Hòa vốn **173,837

S-X *-54,137

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVJC2001: CVJC2005 CVJC2006 CVJC2004 CVNM2014 CVRE2003
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.02

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-41.67%

+/- Qua 1 tháng-53.33%

+/- Niêm yết-96.70%

Cao nhất (10/04/2020)*1,300

Thấp nhất (27/11/2020)*70

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)49,974

KLGD/Ngày (1 tháng)37,129

KLGD nhiều nhất (22/05/2020)*369,570

KLGD ít nhất (23/06/2020)*10

KLBQ (Niêm yết)31,380

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.