Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVJC2001)

CW.VJC.KIS.M.CA.T.02

70

-30 (-30%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa100

Cao nhất100

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY10

KLGD113,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn16

Giá CK cơ sở119,000

Giá thực hiện173,137

Hòa vốn **173,837

S-X *-54,137

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVJC2001: CVJC2005 CVJC2006 CVJC2004 CVNM2014 CVRE2003
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.02

Chứng quyền cùng CKCS (VJC)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVJC200170-30 (-30%)10 : 1173,137-54,137173,837KISMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVJC2004930-30 (-3.13%)20 : 1115,5113,489134,111KISMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CVJC20052,290-10 (-0.43%)10 : 1100,00019,000122,900SSIMuaChâu Âu5 tháng04/02/2021
CVJC20061,180-30 (-2.48%)20 : 1111,1117,889134,711KISMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CNVL20011,750-550 (-23.91%)4 : 160,90065,888-4,98872,888NVLMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CDPM20023,690 (0.00%)1 : 117,40015,2522,14818,942DPMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHDB20032,000300 (+17.65%)2 : 121,45032,123-3,87028,473HDBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG20027,090570 (+8.74%)2 : 136,25029,9996,25144,179HPGMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CMSN20013,520-70 (-1.95%)5 : 183,70065,78917,91183,389MSNMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSBT2001220-20 (-8.33%)1 : 118,35021,111-2,76121,331SBTMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSTB20022,620-70 (-2.60%)1 : 114,50011,8882,61214,508STBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVHM2001150-40 (-21.05%)5 : 183,00094,567-11,56795,317VHMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVIC2001140-70 (-33.33%)5 : 1105,200126,468-21,268127,168VICMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVJC200170-30 (-30%)10 : 1119,000173,137-54,137173,837VJCMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVNM2002550-120 (-17.91%)5 : 1109,800141,111-31,311143,861VNMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVRE200360 (0.00%)2 : 127,75037,999-10,24938,119VREMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CCTD2001320 (0.00%)10 : 163,70080,888-17,18884,088CTDMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CROS20024010 (+33.33%)1 : 12,1907,227-5,0377,267ROSMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CHPG20103,200250 (+8.47%)4 : 136,25033,1003,15045,900HPGMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CSTB20061,380-40 (-2.82%)2 : 114,50012,8881,61215,648STBMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVRE2007400 (0.00%)5 : 127,75033,333-5,58335,333VREMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVNM20071,220-40 (-3.17%)10 : 1109,800138,888-29,088151,088VNMMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CNVL20021,550-40 (-2.52%)5 : 160,90059,8891,01167,639NVLMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CHDB20071,980300 (+17.86%)5 : 121,45027,772-44129,694HDBMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CMSN20072,890-40 (-1.37%)10 : 183,70056,86826,83285,768MSNMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CSBT20072,13010 (+0.47%)2 : 118,35015,9992,35120,259SBTMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CSTB20072,180-20 (-0.91%)2 : 114,50010,9993,50115,359STBMuaChâu Âu10 tháng25/05/2021
CVHM2006590-30 (-4.84%)20 : 183,00084,888-1,88896,688VHMMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CVIC2004930-10 (-1.06%)20 : 1105,20099,9995,201118,599VICMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CVJC2004930-30 (-3.13%)20 : 1119,000115,5113,489134,111VJCMuaChâu Âu9 tháng23/04/2021
CVRE2009690-20 (-2.82%)5 : 127,75030,999-3,24934,449VREMuaChâu Âu10 tháng25/05/2021
CHPG20172,14050 (+2.39%)4 : 136,25028,8887,36237,448HPGMuaChâu Âu6 tháng16/02/2021
CHPG20182,260160 (+7.62%)4 : 136,25029,9996,25139,039HPGMuaChâu Âu9 tháng12/05/2021
CMSN20092,560-20 (-0.78%)10 : 183,70061,99921,70187,599MSNMuaChâu Âu9 tháng12/05/2021
CVRE2010580 (0.00%)4 : 127,75029,999-2,24932,319VREMuaChâu Âu6 tháng16/02/2021
CNVL2003800-20 (-2.44%)10 : 160,90063,979-3,07971,979NVLMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CSTB20101,900-20 (-1.04%)2 : 114,50011,9992,50115,799STBMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVHM20081,110-10 (-0.89%)10 : 183,00088,888-5,88899,988VHMMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVIC20051,80050 (+2.86%)10 : 1105,200106,868-1,668124,868VICMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVJC20061,180-30 (-2.48%)20 : 1119,000111,1117,889134,711VJCMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVNM20111,010-10 (-0.98%)20 : 1109,800133,333-23,533153,533VNMMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVRE201185010 (+1.19%)4 : 127,75031,888-4,13835,288VREMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CKDH20011,430 (0.00%)4 : 126,40026,22217831,942KDHMuaChâu Âu7 tháng12/05/2021
CKDH20021,600-140 (-8.05%)4 : 126,40027,333-93333,733KDHMuaChâu Âu10 tháng12/08/2021
CKDH20031,20040 (+3.45%)4 : 126,40025,1111,28929,911KDHMuaChâu Âu4 tháng16/02/2021
CTCH20011,280-150 (-10.49%)4 : 120,20022,888-2,68828,008TCHMuaChâu Âu7 tháng12/05/2021
CTCH2002890-70 (-7.29%)4 : 120,20021,777-1,57725,337TCHMuaChâu Âu4 tháng16/02/2021
CTCH20031,400-60 (-4.11%)4 : 120,20023,999-3,79929,599TCHMuaChâu Âu10 tháng12/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.