Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CVJC1901)

CW VJC.KIS.M.CA.T.01

30

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY20

KLGD57,880

NN mua3,601

NN bán798

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn2

Giá CK cơ sở128,600

Giá thực hiện145,678

Hòa vốn **145,978

S-X *-17,078

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVJC1901: CROS2001 CVNM1902 CVJC1902 CVJC2001 CDPM2001
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.01
18/02/2020Giá cổ phiếu doanh nghiệp hàng không ‘bay ngược’ kết quả kinh doanh 2019
08/02/2020Virus corona 'ăn mòn' ngành hàng không
04/02/2020Các hãng hàng không và công ty du lịch ‘run rẩy’ trước virus corona
03/02/2020Giám đốc Điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu VJC
31/01/2020VJC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thúy Bình
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
23/04/2019Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
05/09/2018Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
29/06/2018Trả cổ tức đợt 4/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
09/05/2018Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
22/01/2018Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP