Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CVJC1901)

CW VJC.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY10

KLGD1,084,060

NN mua12,111

NN bán96,293

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở128,000

Giá thực hiện145,678

Hòa vốn **145,878

S-X *-17,678

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVJC1901: CVNM1902 CROS2001 CVJC2001 CVNM1906 CVJC1902
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-33.33%

+/- Qua 1 tháng-98.31%

+/- Niêm yết-98.89%

Cao nhất (25/10/2019)*2,990

Thấp nhất (24/02/2020)*20

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)393,330

KLGD/Ngày (1 tháng)100,136

KLGD nhiều nhất (24/02/2020)*1,084,060

KLGD ít nhất (14/01/2020)*10

KLBQ (Niêm yết)25,477