CW VIC-HSC-MET03 (HOSE: CVIC2107)

Trading suspension

10

-20 (-66.67%)
04/06/2022 15:00

Open30

High100

Low10

Highest(Listed)3,260

Lowest(Listed)10

Vol2,158,200

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares10,000,000

Time to maturity-

Underlying price80,500

Exercise price93,000

Break Even **93,100

S-X *-12,500

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVIC2107: CVIC2109 CVIC2202 CVIC2203
Trending: FLC (143,705) - HPG (136,256) - DIG (120,547) - CEO (97,059) - MBB (82,142)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (VIC)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVIC210920 (0.00%)127,600-24,400102,100VCI6 months
CVIC2201540-40 (-6.90%)100-26,379112,619KIS9 months
CVIC220264020 (+3.23%)100,900-4,62292,462KIS5 months
CVIC2203710-70 (-8.97%)357,600-8,40093,100ACBS6 months
CVIC2204720 (0.00%)-5,73394,853KIS4 months
CVIC2205760-50 (-6.17%)400-9,06698,826KIS6 months
CVIC22061,300-510 (-28.18%)1,200-4,90095,500MBS5 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (HCM)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CACB2201500130 (+35.14%)449,30029,300-6,20037,5009 months
CFPT22011,190220 (+22.68%)709,50099,000-7,000115,5209 months
CHPG220347050 (+11.90%)1,065,10038,000-13,50053,3809 months
CMBB22011,420240 (+20.34%)192,00026,300-3,20032,3409 months
CMWG22012,040180 (+9.68%)96,600130,600-3,900154,9009 months
CPNJ22012,300510 (+28.49%)80,800104,0009,040113,2569 months
CSTB2202800130 (+19.40%)155,50020,350-9,15031,1009 months
CTCB220130040 (+15.38%)97,80034,850-20,15056,2009 months
CTPB2201560200 (+55.56%)73,60033,000-9,00044,2409 months
CVHM220230030 (+11.11%)10,50066,600-26,40095,4009 months
CVPB2201840140 (+20%)50,20031,000-6,00041,2009 months
CVRE2201430180 (+72%)126,90027,300-6,70035,7209 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VIC
Underlying Issuer:Vingroup Joint Stock Company (HOSE: VIC)
CW Issuer:Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:10/08/2021
Listing date:10/27/2021
First trading date:10/29/2021
Final trading day:04/06/2022
Maturity Date:04/08/2022
Conversion Ratio:10 : 1
Offering Price:1,600
Exercise price:93,000
Listed Shares:10,000,000
Outstanding Shares:10,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.