Chứng quyền VIC-HSC-MET01 (HOSE: CVIC2006)

CW VIC-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

2,600

120 (+4.84%)
30/03/2021 15:00

Mở cửa2,470

Cao nhất2,780

Thấp nhất2,450

Cao nhất NY3,650

Thấp nhất NY1,500

KLGD983,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở117,000

Giá thực hiện87,000

Hòa vốn **113,000

S-X *30,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVIC2006: CVJC2006 VN30F2106 CHPG2013 CHPG2105 CNVL2003
Trending: HPG (190.753) - MBB (149.404) - STB (118.685) - VNM (110.318) - TCB (110.006)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VIC)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVIC21013,030 (0.00%)-8,688187,488KIS9 tháng
CVIC21032,440 (0.00%)-47,699214,699KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG210516,450 (0.00%)51,40020,54255,0316 tháng
CSTB21037,600 (0.00%)28,90010,90033,2006 tháng
CTCB21039,300 (0.00%)50,40014,90054,1006 tháng
CVHM21043,130 (0.00%)108,70010,700129,3006 tháng
CVPB210315,600 (0.00%)66,00029,50067,7006 tháng
CVRE21032,150 (0.00%)32,80080040,6006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VIC
Tổ chức phát hành CKCS:Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/10/2020
Ngày niêm yết:23/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:30/03/2021
Ngày đáo hạn:01/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:87,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.