CW.VIC.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CVIC2005)

Trading suspension

1,230

-310 (-20.13%)
06/09/2021 15:00

Open1,400

High1,530

Low1,200

Highest(Listed)4,900

Lowest(Listed)1,000

Vol993,600

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity-

Underlying price118,800

Exercise price106,868

Break Even **119,168

S-X *11,932

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVIC2005: CVIC2105 CVIC2106 CVIC2108 OCH CVIC2007
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (VIC)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVIC2104950400 (+72.73%)924,600-4,910118,653HCM6 months
CVIC21051,360560 (+70%)2,167,400-1,367112,705SSI5 months
CVIC21061,140360 (+46.15%)359,7006,412121,688KIS7 months
CVIC21072,670680 (+34.17%)620,20012,300119,700HCM6 months
CVIC21081,380350 (+33.98%)498,7005,301122,079KIS6 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB2102150-50 (-25%)797,20031,500-78333,4834 months
CKDH2103100 (0.00%)601,90045,700-3,07949,7794 months
CMSN210690-30 (-25%)422,400152,500-8,279162,5794 months
CSTB210690-40 (-30.77%)762,40029,900-5,77836,5784 months
CVJC2102100-20 (-16.67%)194,400125,000-10,555138,0554 months
CVPB210590-10 (-10%)675,70038,400-2,22941,6284 months
CVRE210770-10 (-12.50%)241,30030,150-3,02933,8794 months
CHDB21031,140 (0.00%)269,80031,5002,61238,0087 months
CHPG2114790-30 (-3.66%)358,80048,400-8,38964,6897 months
CKDH21071,110-60 (-5.13%)175,40045,7001,81252,7687 months
CMSN21081,170-120 (-9.30%)141,000152,500-7,499183,3997 months
CNVL21041,140-10 (-0.87%)93,100110,2001,312131,6887 months
CPDR21031,220 (0.00%)1,965,20094,0005,112108,4087 months
CSTB2110700-60 (-7.89%)1,460,10029,900-9935,5997 months
CVHM211174010 (+1.37%)431,20084,800-4,088103,6887 months
CVIC21061,140360 (+46.15%)359,700105,3006,412121,6887 months
CVJC2103920-130 (-12.38%)741,300125,000-4,999148,3997 months
CVNM2111800-10 (-1.23%)41,60087,500-11,388114,8887 months
CVRE2110730-20 (-2.67%)115,70030,15015135,8397 months
CHPG21181,130-130 (-10.32%)43,10048,400-13,59967,6496 months
CMBB21091,100-100 (-8.33%)26,40029,800-2,98938,2896 months
CPNJ2109750-120 (-13.79%)45,90098,100-10,788127,6386 months
CVHM21141,000-10 (-0.99%)45,50084,800-5,199105,9996 months
CVIC21081,380350 (+33.98%)498,700105,3005,301122,0796 months
CVNM2113820-30 (-3.53%)2,30087,500-9,289109,9096 months
CVRE21131,000-10 (-0.99%)7,00030,150-4,84938,9996 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VIC
Underlying Issuer:Vingroup Joint Stock Company (HOSE: VIC)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:9 months
Publish date:09/11/2020
Listing date:09/29/2020
First trading date:10/01/2020
Final trading day:06/09/2021
Maturity Date:06/11/2021
Conversion Ratio:10 : 1
Offering Price:1,500
Exercise price:106,868
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.