Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VIB/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVIB2301)

CW VIB/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

460

10 (+2.22%)
03/08/2023 15:00

Mở cửa400

Cao nhất470

Thấp nhất300

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY160

KLGD238,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở20,650

Giá thực hiện24,841

Hòa vốn **20,927

S-X *438

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (123.145) - HPG (91.175) - DIG (67.078) - CEO (66.814) - VIC (58.377)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VIB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVIB23021,20040 (+3.45%)1,500-45021,148ACBS12 tháng
CVIB230310-10 (-50%)1,289,700-1,80020,540SSI4 tháng
CVIB230474010 (+1.37%)23,900-1,30022,960SSI10 tháng
CVIB2305550 (0.00%)8,400-3,30025,300SSI15 tháng
CVIB23061,760-40 (-2.22%)25,9001,70020,520ACBS10 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23122,040240 (+13.33%)20091,100-429101,6076 tháng
CMSN2312180-620 (-77.50%)74,60061,300-36,80099,0006 tháng
CMWG231119010 (+5.56%)29,50038,000-20,90059,4706 tháng
CPOW231110010 (+11.11%)11,40011,300-4,20015,6006 tháng
CVNM230922070 (+46.67%)21,90068,500-13,50083,1006 tháng
CVPB231316010 (+6.67%)5,20019,350-3,90723,5626 tháng
CVRE231490-10 (-10%)101,10022,800-11,30034,3706 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VIB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:03/02/2023
Ngày niêm yết:09/03/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:13/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:03/08/2023
Ngày đáo hạn:07/08/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:1.91 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.5541 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:24,841
Giá TH điều chỉnh:20,212
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.