Chứng quyền CVHM01MBS22CE (HOSE: CVHM2207)

CW CVHM01MBS22CE

30

(%)
06/10/2022 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất30

Cao nhất NY1,530

Thấp nhất NY20

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn13

Giá CK cơ sở53,600

Giá thực hiện73,000

Hòa vốn **71,162

S-X *-17,329

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2207: CACB2204 CHPG2211 MBS CACB2203 BCC
Trending: HPG (136.334) - DIG (78.790) - HAG (72.620) - VCB (72.513) - DGC (66.536)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
06/10/202230 (0.00%)100
05/10/20223010 (+50%)300
04/10/202220 (0.00%)51,600
03/10/202220 (0.00%)2,400
30/09/202220-10 (-33.33%)300
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM220730 (0.00%)100-17,32971,162MBS6 tháng
CVHM220850-10 (-16.67%)17,900-13,44367,432HCM6 tháng
CVHM221060 (0.00%)837,000-26,39980,959KIS7 tháng
CVHM2209100 (0.00%)28,000-16,37971,534KIS7 tháng
CVHM2211380 (0.00%)101,700-11,39971,079KIS9 tháng
CVHM221285030 (+3.66%)41,500-11,40069,250VND4.5 tháng
CVHM221331020 (+6.90%)317,700-10,37968,939KIS7 tháng
CVHM2214840-20 (-2.33%)149,500-6,40063,360SSI4 tháng
CVHM2215970-10 (-1.02%)30,100-6,40065,820SSI7 tháng
CVHM22161,120-10 (-0.88%)7,300-8,40070,960SSI12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220310 (0.00%)23,40020,000-6,42126,4456 tháng
CHPG221110-10 (-50%)234,40018,000-15,66233,6926 tháng
CSTB22094010 (+33.33%)1,40018,000-14,00032,1206 tháng
CTCB22052010 (+100%)1,00029,300-17,20046,6006 tháng
CVHM220730 (0.00%)10053,600-17,32971,1626 tháng
CVNM2206280 (0.00%)70,000-7,37379,8116 tháng
CFPT2204420-100 (-19.23%)19,70076,500-9,99289,9176 tháng
CHDB2207680-120 (-15%)15,00018,150-1,44021,2216 tháng
CKDH2208160-50 (-23.81%)247,60026,250-9,64136,6176 tháng
CVRE2210510-30 (-5.56%)721,50026,500-2,30030,8406 tháng
CMWG2207100-130 (-56.52%)139,80058,000-16,56575,1625 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
TLCĐ điều chỉnh:7.7730 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:73,000
Giá TH điều chỉnh:70,929
Khối lượng Niêm yết:6,000,000
Khối lượng lưu hành:6,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.