Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CVHM2206)

CW VHM/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

20

(%)
22/09/2022 15:00

Mở cửa40

Cao nhất40

Thấp nhất10

Cao nhất NY850

Thấp nhất NY10

KLGD1,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở57,700

Giá thực hiện86,000

Hòa vốn **83,657

S-X *-25,860

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (107.487) - HPG (89.112) - DIG (61.311) - CEO (57.773) - HAG (52.178)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM2302990-20 (-1.98%)92,000-9,40053,960ACBS12 tháng
CVHM2305180 (0.00%)-17,17759,217KIS9 tháng
CVHM2306180 (0.00%)3,100-20,06662,106KIS8 tháng
CVHM230740020 (+5.26%)100-22,06665,866KIS12 tháng
CVHM23099010 (+12.50%)622,300-21,40062,720SSI6 tháng
CVHM23109010 (+12.50%)17,300-18,40059,450HCM6 tháng
CVHM2311440-20 (-4.35%)7,800-19,90062,700HCM12 tháng
CVHM2312310-10 (-3.13%)135,000-15,40057,550HCM9 tháng
CVHM2313500-20 (-3.85%)523,700-9,40055,000SSI12 tháng
CVHM2314350-40 (-10.26%)68,500-8,28851,688KIS4 tháng
CVHM2315570-10 (-1.72%)3,200-10,28855,448KIS7 tháng
CVHM2316770-30 (-3.75%)10,100-10,63457,394KIS9 tháng
CVHM2317990 (0.00%)-11,74560,265KIS12 tháng
CVHM23181,960 (0.00%)-12,85663,256KIS15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23121,980110 (+5.88%)10092,300771101,3106 tháng
CMSN2312140-10 (-6.67%)40,70061,100-37,00098,8006 tháng
CMWG2311200 (0.00%)62,60038,550-20,35059,5006 tháng
CPOW231170-30 (-30%)106,70011,250-4,25015,5706 tháng
CVNM2309230-10 (-4.17%)20068,000-14,00083,1506 tháng
CVPB2313170 (0.00%)19,100-4,15723,5816 tháng
CVRE231480-20 (-20%)12,60022,600-11,50034,3406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/03/2022
Ngày niêm yết:26/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/09/2022
Ngày đáo hạn:26/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.8582 : 1
Giá phát hành:1,790
Giá thực hiện:86,000
Giá TH điều chỉnh:83,560
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.