Chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/9M/11 (HOSE: CVHM2115)

CW VHM/ACBS/Call/EU/Cash/9M/11

260

(%)
16/05/2022 13:30

Mở cửa260

Cao nhất260

Thấp nhất260

Cao nhất NY1,400

Thấp nhất NY250

KLGD3,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH15,000,000

Số ngày đến hạn93

Giá CK cơ sở65,200

Giá thực hiện94,000

Hòa vốn **96,600

S-X *-28,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2115: CVHM2206 CHPG2208 CPOW2201 CVHM2113 CVHM2203
Trending: FLC (148.241) - HPG (137.025) - DIG (122.175) - CEO (96.561) - MBB (82.213)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
16/05/2022260 (0.00%)3,000
13/05/202226010 (+4%)1,971,300
12/05/2022250-30 (-10.71%)109,900
11/05/202228020 (+7.69%)235,600
10/05/2022260 (0.00%)84,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM211311020 (+22.22%)414,100-24,80090,550SSI8 tháng
CVHM2115260 (0.00%)3,000-28,80096,600ACBS9 tháng
CVHM2201320-10 (-3.03%)51,400-22,47892,798KIS9 tháng
CVHM2202260-10 (-3.70%)6,200-27,80095,080HCM9 tháng
CVHM2203170-10 (-5.56%)84,800-17,80084,700MBS4.5 tháng
CVHM2204290-30 (-9.38%)935,500-16,80083,160VND5 tháng
CVHM220534030 (+9.68%)24,900-13,68884,328KIS5 tháng
CVHM220640070 (+21.21%)5,000-20,80088,000VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CVHM2115260 (0.00%)3,00065,200-28,80096,6009 tháng
CHPG22081,17070 (+6.36%)534,20037,050-2,95045,8506 tháng
CMSN2202700-100 (-12.50%)3,20092,500-35,052133,3906 tháng
CMWG22041,15050 (+4.55%)15,300126,000-19,000156,5006 tháng
CTCB2204700-100 (-12.50%)28,70034,300-10,70048,5006 tháng
CVIC2203780 (0.00%)255,00077,000-9,00093,8006 tháng
CVNM2204780-10 (-1.27%)31,60066,100-6,90080,8006 tháng
CVRE220448010 (+2.13%)106,80026,250-6,75035,4006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:17/11/2021
Ngày niêm yết:08/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:10/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:13/08/2022
Ngày đáo hạn:17/08/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,230
Giá thực hiện:94,000
Khối lượng Niêm yết:15,000,000
Khối lượng lưu hành:15,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.