Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVHM2112)

CW.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,040

Thấp nhất NY10

KLGD1,516,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện84,000

Hòa vốn **84,200

S-X *-2,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM221020 (0.00%)-29,79980,319KIS7 tháng
CVHM220920 (0.00%)-19,77970,290KIS7 tháng
CVHM2211250 (0.00%)-14,79968,999KIS9 tháng
CVHM221210 (0.00%)-14,80065,050VND4.5 tháng
CVHM2213210 (0.00%)-13,77967,339KIS7 tháng
CVHM221490 (0.00%)-9,80060,360SSI4 tháng
CVHM2215440 (0.00%)-9,80062,640SSI7 tháng
CVHM2216650 (0.00%)-11,80067,200SSI12 tháng
CVHM2217630 (0.00%)-1,79958,299KIS5 tháng
CVHM2218920 (0.00%)-3,80059,520ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2205110 (0.00%)22,250-1,75024,2204.5 tháng
CFPT220620 (0.00%)74,300-16,64391,0414.5 tháng
CFPT2207470 (0.00%)74,30016276,9264.5 tháng
CHPG2216250 (0.00%)16,350-2,65019,7505 tháng
CHPG221720 (0.00%)16,350-8,65025,0405 tháng
CKDH221040 (0.00%)24,000-15,00039,1605 tháng
CMBB220840 (0.00%)17,200-5,30022,5675 tháng
CMWG220840 (0.00%)40,150-22,85063,3205 tháng
CTCB220820 (0.00%)24,600-15,40040,0405 tháng
CTCB220920 (0.00%)24,600-9,40034,0605 tháng
CTPB220510 (0.00%)21,000-7,00028,0204.5 tháng
CVHM221210 (0.00%)50,200-14,80065,0504.5 tháng
CVPB220850 (0.00%)16,100-2,55018,7504.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.3 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/02/2022
Ngày đáo hạn:10/02/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:84,000
Khối lượng Niêm yết:6,000,000
Khối lượng lưu hành:6,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.