Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVHM2112)

CW.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,040

Thấp nhất NY10

KLGD1,516,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện84,000

Hòa vốn **84,200

S-X *-2,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2112: CHPG2119 CFPT2108 CHPG2116 CFPT2203
Trending: HPG (126.865) - FLC (107.553) - DIG (103.877) - CEO (87.648) - MBB (77.637)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
20/05/2022Vinhomes sắp chi hơn 8,700 tỷ đồng cổ tức
20/05/2022VHM: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và thông báo chốt DSCĐ
20/05/2022VHM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35
19/05/2022Toàn cảnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong quý đầu năm 2022
13/05/2022VHM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20/05/2022VND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
20/05/2022VND: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
18/05/2022VNDS: Thông báo nhận được quyết định của HOSE về việc thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu VND
18/05/2022VND: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Đào Duy Anh
18/05/2022VND: Quyết định thay đổi niêm yết
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.