Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

CW.VHM.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY950

Thấp nhất NY10

KLGD979,300

NN mua54,790

NN bán14,270

KLCPLH11,300,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở63,000

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **89,088

S-X *-25,888

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2111: VRE VIC HPG VHC POW
Trending: HPG (125.803) - DIG (105.227) - FLC (90.828) - CEO (85.405) - MBB (68.556)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/04/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2111
19/04/2022CVHM2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
13/04/2022CVHM2111: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
07/04/2022CVHM2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
19/01/2022Chứng quyền: CVHM2111: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
25/05/2022VHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
20/05/2022Vinhomes sắp chi hơn 8,700 tỷ đồng cổ tức
20/05/2022VHM: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và thông báo chốt DSCĐ
20/05/2022VHM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35
19/05/2022Toàn cảnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong quý đầu năm 2022
18/04/2022KIS: Thông báo quyết định của VNX về việc chấp thuận Thành viên GD đối với KIS
06/04/2022Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 
08/03/2022KIS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
08/03/2022KIS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
21/02/2022KIS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.