Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

CW.VHM.KIS.M.CA.T.08

470

-10 (-2.08%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa480

Cao nhất500

Thấp nhất450

Cao nhất NY950

Thấp nhất NY350

KLGD225,900

NN mua105,600

NN bán118,300

KLCPLH11,300,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **98,288

S-X *-7,688

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2111: CVHM2202 CHPG2201 CHPG2203 CHPG2202 CVRE2201
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-21.67%

+/- Qua 1 tháng-32.86%

+/- Niêm yết-52.53%

Cao nhất (15/10/2021)*750

Thấp nhất (26/01/2022)*470

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)553,560

KLGD/Ngày (1 tháng)194,423

KLGD nhiều nhất (15/10/2021)*1,634,100

KLGD ít nhất (26/01/2022)*225,900

KLBQ (Niêm yết)930,000

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.