Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

CW.VHM.KIS.M.CA.T.08

470

-10 (-2.08%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa480

Cao nhất500

Thấp nhất450

Cao nhất NY950

Thấp nhất NY350

KLGD225,900

NN mua105,600

NN bán118,300

KLCPLH11,300,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **98,288

S-X *-7,688

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2111: CVHM2202 CHPG2201 CHPG2203 CVRE2201 CHPG2202
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVHM210950-10 (-16.67%)3.79 : 198,654-17,45498,844VCIMuaChâu Âu6 tháng08/02/2022
CVHM211076010 (+1.33%)7.59 : 184,994-3,79490,762HCMMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CVHM2111470-10 (-2.08%)20 : 188,888-7,68898,288KISMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVHM211280-10 (-11.11%)10 : 184,000-2,80084,800VNDMuaChâu Âu4.3 tháng08/02/2022
CVHM21131,62090 (+5.88%)5 : 190,000-8,80098,100SSIMuaChâu Âu8 tháng29/06/2022
CVHM211466010 (+1.54%)16 : 189,999-8,799100,559KISMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVHM211590030 (+3.45%)10 : 194,000-12,800103,000ACBSMuaChâu Âu9 tháng13/08/2022
CVHM22011,02020 (+2%)16 : 187,678-6,478103,998KISMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM22021,22010 (+0.83%)8 : 193,000-11,800102,760HCMMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB210380010 (+1.27%)8 : 130,70028,8881,81235,288HDBMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CHPG2114340 (0.00%)10 : 143,45056,789-13,33960,189HPGMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CKDH21071,400130 (+10.24%)8 : 150,40043,8886,51255,088KDHMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CMSN2108750-10 (-1.32%)20 : 1147,000159,999-12,795174,776MSNMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CNVL2104530-30 (-5.36%)20 : 179,400108,888-3,76091,255NVLMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CPDR21031,090-50 (-4.39%)16 : 186,80088,888-2,088106,328PDRMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CSTB21101,00090 (+9.89%)8 : 135,55029,9995,55137,999STBMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVHM2111470-10 (-2.08%)20 : 181,20088,888-7,68898,288VHMMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVIC2106700-40 (-5.41%)20 : 196,40098,888-2,488112,888VICMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVJC2103590-30 (-4.84%)20 : 1121,100129,999-8,899141,799VJCMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVNM211132010 (+3.23%)20 : 179,70098,888-17,563103,558VNMMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVRE2110890140 (+18.67%)8 : 133,90029,9993,90137,119VREMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CHPG2118400-10 (-2.44%)5 : 143,45061,999-18,54963,999HPGMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CMBB210999050 (+5.32%)5 : 133,30032,78951137,739MBBMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CPNJ210949030 (+6.52%)25 : 1101,000108,888-7,212120,386PNJMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVHM211466010 (+1.54%)16 : 181,20089,999-8,799100,559VHMMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVIC2108870 (0.00%)16 : 196,40099,999-3,599113,919VICMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVNM211353040 (+8.16%)16 : 179,70096,789-15,499103,539VNMMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVRE21131,120170 (+17.89%)4 : 133,90034,999-1,09939,479VREMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CHDB22011,51090 (+6.34%)5 : 130,70030,999-29938,549HDBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CHPG220188020 (+2.33%)10 : 143,45049,666-6,21658,466HPGMuaChâu Âu10 tháng19/10/2022
CHPG220269030 (+4.55%)10 : 143,45053,888-10,43860,788HPGMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CMSN22011,270-20 (-1.55%)20 : 1147,000169,999-22,999195,399MSNMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CSTB22012,190140 (+6.83%)5 : 135,55029,8885,66240,838STBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM22011,02020 (+2%)16 : 181,20087,678-6,478103,998VHMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVIC22011,150 (0.00%)16 : 196,400103,979-7,579122,379VICMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVNM2201910110 (+13.75%)15.74 : 179,70088,509-8,809102,830VNMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CKDH2201980-370 (-27.41%)8 : 150,40061,618-11,21869,458KDHMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CNVL2201730-30 (-3.95%)20 : 179,40093,979-14,579108,579NVLMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CPDR22012,510-170 (-6.34%)5 : 186,800113,333-26,533125,883PDRMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.