CW.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

Trading suspension

10

-10 (-50%)
04/25/2022 15:00

Open20

High30

Low10

Highest(Listed)950

Lowest(Listed)10

Vol979,300

Foreign Buy54,790

Foreign Sell14,270

Outst. shares11,300,000

Time to maturity-

Underlying price63,000

Exercise price88,888

Break Even **89,088

S-X *-25,888

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVHM2111: VIC VHC VRE HPG FIR
Trending: HPG (126,865) - FLC (107,553) - DIG (103,877) - CEO (87,648) - MBB (77,637)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (VHM)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVHM211370-30 (-30%)324,000-23,20090,350SSI8 months
CVHM2115250 (0.00%)64,900-27,20096,500ACBS9 months
CVHM2201300-20 (-6.25%)46,500-20,87892,478KIS9 months
CVHM2202250-20 (-7.41%)58,800-26,20095,000HCM9 months
CVHM2203190-20 (-9.52%)31,500-16,20084,900MBS4.5 months
CVHM2204260 (0.00%)1,000,500-15,20083,040VND5 months
CVHM2205330-40 (-10.81%)46,100-12,08884,168KIS5 months
CVHM2206410 (0.00%)6,300-19,20088,050VCI6 months
CVHM22071,40080 (+6.06%)14,300-6,20084,200MBS6 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB220145010 (+2.27%)27,40024,350-6,64933,2499 months
CHPG2201420 (0.00%)1,093,70037,650-12,01653,86610 months
CHPG2202380 (0.00%)7,90037,650-16,23857,6889 months
CMSN2201550-50 (-8.33%)149,400107,800-33,923150,8939 months
CSTB2201420-30 (-6.67%)168,20021,600-8,28831,9889 months
CVHM2201300-20 (-6.25%)46,50066,800-20,87892,4789 months
CVIC220158010 (+1.75%)6,90077,800-26,179113,2599 months
CVNM2201340-50 (-12.82%)166,90068,100-20,40993,8609 months
CKDH2201290-10 (-3.33%)905,80041,400-20,21863,9389 months
CNVL2201440 (0.00%)136,80077,800-16,179102,7799 months
CPDR2201670-40 (-5.63%)46,00053,800-29,28485,5409 months
CHDB220340010 (+2.56%)181,00024,350-4,53830,8885 months
CHPG2206270 (0.00%)48,60037,650-11,23851,5885 months
CKDH2204280-10 (-3.45%)436,50041,400-11,93355,5735 months
CNVL2202550-40 (-6.78%)5,10077,800-2,19988,7995 months
CPDR220231010 (+3.33%)510,50053,800-13,80871,2445 months
CPOW2201200-10 (-4.76%)86,10012,800-3,86617,6664 months
CPOW2202420 (0.00%)637,00012,800-5,19920,0998 months
CSTB2205200-40 (-16.67%)3,90021,600-12,96736,1675 months
CVHM2205330-40 (-10.81%)46,10066,800-12,08884,1685 months
CVIC2202600-20 (-3.23%)74,80077,800-4,42291,8225 months
CVJC2201360-10 (-2.70%)717,500125,300-34,699167,1995 months
CVNM2203320-30 (-8.57%)319,00068,100-13,01187,5115 months
CVPB2203440-40 (-8.33%)22,60030,6001,71235,9284 months
CVPB220480040 (+5.26%)5,70030,600-28843,6888 months
CVRE2203480-30 (-5.88%)1,181,10027,350-6,62935,8995 months
CHDB220578010 (+1.30%)182,00024,350-2,76131,0116 months
CHPG2209460-80 (-14.81%)65,20037,650-7,90549,2354 months
CHPG2210620-40 (-6.06%)17,60037,650-10,12752,7376 months
CKDH2206400-70 (-14.89%)193,10041,400-11,59956,1995 months
CMSN220361040 (+7.02%)367,400107,800-18,989138,9894 months
CNVL2204600 (0.00%)1,00077,800-8,19995,5995 months
CSTB2207380-90 (-19.15%)1,279,50021,600-7,28830,7884 months
CSTB2208530-40 (-7.02%)407,10021,600-8,51132,7616 months
CVIC2204640 (0.00%)77,800-5,53393,5734 months
CVIC2205750 (0.00%)77,800-8,86698,6666 months
CVJC2202530-20 (-3.64%)72,000125,300-31,489167,3895 months
CVNM220565010 (+1.56%)40068,100-11,89990,3996 months
CVRE2205600-20 (-3.23%)2,00027,350-4,87235,2224 months
CVRE2206600-40 (-6.25%)5,00027,350-8,20538,5556 months
CVRE2207500-30 (-5.66%)13,10027,350-5,98337,3335 months
CPDR220362040 (+6.90%)89,20053,800-12,19972,1995 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VHM
Underlying Issuer:Vinhomes JSC (HOSE: VHM)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/13/2021
First trading date:10/15/2021
Final trading day:04/25/2022
Maturity Date:04/27/2022
Conversion Ratio:20 : 1
Offering Price:1,000
Exercise price:88,888
Listed Shares:11,300,000
Outstanding Shares:11,300,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.