Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

CW.VHM.KIS.M.CA.T.08

470

-10 (-2.08%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa480

Cao nhất500

Thấp nhất450

Cao nhất NY950

Thấp nhất NY350

KLGD225,900

NN mua105,600

NN bán118,300

KLCPLH11,300,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **98,288

S-X *-7,688

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2111: CVHM2202 CHPG2201 CVHM2201 CVRE2201 CHPG2203
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
26/01/2022470-10 (-2.08%)225,900
25/01/202248070 (+17.07%)473,800
24/01/2022410-50 (-10.87%)612,000
21/01/2022460-10 (-2.13%)308,900
20/01/2022470-130 (-21.67%)1,147,200
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM210950-10 (-16.67%)141,200-17,45498,844VCI6 tháng
CVHM211076010 (+1.33%)315,200-3,79490,762HCM6 tháng
CVHM2111470-10 (-2.08%)225,900-7,68898,288KIS7 tháng
CVHM211280-10 (-11.11%)212,500-2,80084,800VND4.3 tháng
CVHM21131,62090 (+5.88%)141,800-8,80098,100SSI8 tháng
CVHM211466010 (+1.54%)205,500-8,799100,559KIS6 tháng
CVHM211590030 (+3.45%)578,800-12,800103,000ACBS9 tháng
CVHM22011,02020 (+2%)74,100-6,478103,998KIS9 tháng
CVHM22021,22010 (+0.83%)124,800-11,800102,760HCM9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB210380010 (+1.27%)219,70030,7001,81235,2887 tháng
CHPG2114340 (0.00%)169,10043,450-13,33960,1897 tháng
CKDH21071,400130 (+10.24%)193,60050,4006,51255,0887 tháng
CMSN2108750-10 (-1.32%)63,000147,000-12,795174,7767 tháng
CNVL2104530-30 (-5.36%)281,40079,400-3,76091,2557 tháng
CPDR21031,090-50 (-4.39%)157,60086,800-2,088106,3287 tháng
CSTB21101,00090 (+9.89%)2,579,10035,5505,55137,9997 tháng
CVHM2111470-10 (-2.08%)225,90081,200-7,68898,2887 tháng
CVIC2106700-40 (-5.41%)17,00096,400-2,488112,8887 tháng
CVJC2103590-30 (-4.84%)8,900121,100-8,899141,7997 tháng
CVNM211132010 (+3.23%)140,40079,700-17,563103,5587 tháng
CVRE2110890140 (+18.67%)1,542,00033,9003,90137,1197 tháng
CHPG2118400-10 (-2.44%)175,80043,450-18,54963,9996 tháng
CMBB210999050 (+5.32%)297,20033,30051137,7396 tháng
CPNJ210949030 (+6.52%)284,200101,000-7,212120,3866 tháng
CVHM211466010 (+1.54%)205,50081,200-8,799100,5596 tháng
CVIC2108870 (0.00%)280,70096,400-3,599113,9196 tháng
CVNM211353040 (+8.16%)52,50079,700-15,499103,5396 tháng
CVRE21131,120170 (+17.89%)996,50033,900-1,09939,4796 tháng
CHDB22011,51090 (+6.34%)101,00030,700-29938,5499 tháng
CHPG220188020 (+2.33%)546,50043,450-6,21658,46610 tháng
CHPG220269030 (+4.55%)591,60043,450-10,43860,7889 tháng
CMSN22011,270-20 (-1.55%)113,500147,000-22,999195,3999 tháng
CSTB22012,190140 (+6.83%)633,50035,5505,66240,8389 tháng
CVHM22011,02020 (+2%)74,10081,200-6,478103,9989 tháng
CVIC22011,150 (0.00%)155,10096,400-7,579122,3799 tháng
CVNM2201910110 (+13.75%)33,30079,700-8,809102,8309 tháng
CKDH2201980-370 (-27.41%)3,40050,400-11,21869,4589 tháng
CNVL2201730-30 (-3.95%)14,10079,400-14,579108,5799 tháng
CPDR22012,510-170 (-6.34%)399,20086,800-26,533125,8839 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:7 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:13/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:25/04/2022
Ngày đáo hạn:27/04/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:20 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:88,888
Khối lượng Niêm yết:11,300,000
Khối lượng lưu hành:11,300,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.