Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVHM2109)

CW VHM/VCSC/M/Au/T/A1

50

-10 (-16.67%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa60

Cao nhất60

Thấp nhất20

Cao nhất NY3,490

Thấp nhất NY20

KLGD141,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn15

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện98,654

Hòa vốn **98,844

S-X *-17,454

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2109: CVHM2112 CFPT2107 CMWG2110 CSTB2111 CVHM2202
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-66.67%

+/- Qua 1 tháng-88.10%

+/- Niêm yết-97.87%

Cao nhất (27/09/2021)*1,930

Thấp nhất (26/01/2022)*50

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)71,860

KLGD/Ngày (1 tháng)148,450

KLGD nhiều nhất (26/01/2022)*141,200

KLGD ít nhất (27/09/2021)*74,700

KLBQ (Niêm yết)107,950

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.