Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (HOSE: CVHM2107)

CW VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10

Ngừng giao dịch

150

110 (+275%)
04/01/2022 15:00

Mở cửa50

Cao nhất200

Thấp nhất20

Cao nhất NY4,000

Thấp nhất NY20

KLGD1,750,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH13,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở85,100

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **84,046

S-X *1,623

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (86.933) - DIG (85.195) - NVL (84.798) - VND (73.730) - VN30F1M (53.497)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVHM221620010 (+5.26%)8 : 162,000-8,60063,600SSIMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVHM22201,190-310 (-20.67%)5 : 158,000-4,60063,950HCMMuaChâu Âu11 tháng30/10/2023
CVHM221995010 (+1.06%)5 : 156,000-2,60060,750HCMMuaChâu Âu9 tháng01/09/2023
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT221034030 (+9.68%)10 : 183,80090,000-6,20093,400FPTMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CMBB22118010 (+14.29%)4 : 119,70027,000-7,30027,320MBBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CTCB22129010 (+12.50%)4 : 132,20044,000-11,80044,360TCBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVHM221620010 (+5.26%)8 : 153,40062,000-8,60063,600VHMMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVPB221220020 (+11.11%)4 : 119,85037,000-4,79425,177VPBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVRE221627020 (+8%)4 : 127,10031,000-3,90032,080VREMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.