Chứng quyền CVHM01MBS20CE (HOSE: CVHM2103)

CW CVHM01MBS20CE

2,500

-240 (-8.76%)
14/05/2021 15:00

Mở cửa2,740

Cao nhất2,740

Thấp nhất2,410

Cao nhất NY4,200

Thấp nhất NY1,500

KLGD317,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn20

Giá CK cơ sở97,200

Giá thực hiện93,000

Hòa vốn **118,000

S-X *4,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2103: CVHM2102 CVHM2104 CVHM2106 CVHM2105 CVHM2008
Trending: HPG (160.624) - VNM (151.472) - MBB (129.449) - ROS (121.017) - TCB (108.269)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
14/05/20212,500-240 (-8.76%)317,000
13/05/20212,740-110 (-3.86%)257,500
12/05/20212,850 (0.00%)135,200
11/05/20212,850130 (+4.78%)211,300
10/05/20212,720-140 (-4.90%)297,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM20082,260-230 (-9.24%)690,2008,312111,488KIS9 tháng
CVHM21014,500410 (+10.02%)380,100-9,688178,888KIS9 tháng
CVHM21024,140100 (+2.48%)351,30010,200128,400VND6 tháng
CVHM21032,500-240 (-8.76%)317,0004,200118,000MBS4 tháng
CVHM21044,520100 (+2.26%)608,200-800143,200HCM6 tháng
CVHM21055,690-20 (-0.35%)366,100-8,300151,020MBS4 tháng
CVHM21065,150450 (+9.57%)608,700-21,468170,168KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21018,300700 (+9.21%)347,40084,80010,300124,3005 tháng
CHPG210410,600-550 (-4.93%)356,80061,40016,60076,6005 tháng
CMWG21034,970870 (+21.22%)393,400142,50014,000178,2005 tháng
CPNJ21034,110-140 (-3.29%)149,30094,20016,15498,3994.5 tháng
CSTB21029,100-200 (-2.15%)423,30026,4008,40027,1004 tháng
CVHM21032,500-240 (-8.76%)317,00097,2004,200118,0004 tháng
CVIC21023,680-320 (-8%)294,300125,30025,300136,8004 tháng
CVNM21032,700-190 (-6.57%)265,60089,500-14,500131,0004.5 tháng
CVPB210215,490290 (+1.91%)64,50066,60031,10066,4804 tháng
CKDH21028,200700 (+9.33%)312,90037,2506,15047,5004 tháng
CMWG21057,200-100 (-1.37%)329,100142,50011,000189,1004.5 tháng
CSTB210412,710-1,250 (-8.95%)467,70026,4003,50035,6104.5 tháng
CVHM21055,690-20 (-0.35%)366,10097,200-8,300151,0204 tháng
CVNM21044,210-250 (-5.61%)376,40089,500-13,500145,1005 tháng
CVPB210414,1201,000 (+7.62%)166,30066,60017,60091,3604.5 tháng
CVRE21045,000 (0.00%)272,70030,650-3,65044,3004 tháng
CHPG210613,900-770 (-5.25%)454,00061,40011,20078,0004.5 tháng
CMSN210311,2001,200 (+12%)108,000108,10020,100155,2004 tháng
CTCB210411,650-290 (-2.43%)367,10048,6502,85069,1004.5 tháng
CTCH21024,700-520 (-9.96%)391,60022,500-2,50034,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:02/06/2021
Ngày đáo hạn:04/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,650
Giá thực hiện:93,000
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.