Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVHM2007)

CW VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

5,350

190 (+3.68%)
15/01/2021 15:00

Mở cửa5,350

Cao nhất5,440

Thấp nhất5,000

Cao nhất NY6,130

Thấp nhất NY1,500

KLGD930,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn23

Giá CK cơ sở101,600

Giá thực hiện75,000

Hòa vốn **101,750

S-X *26,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2007: CVHM2009 CVHM2006 CVHM2010 CVHM2008 CVIC2006
Trending: HPG (69.647) - MBB (65.986) - TCB (52.731) - STB (51.632) - VNM (50.378)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+21.87%

+/- Qua 1 tháng+103.42%

+/- Niêm yết+90.39%

Cao nhất (12/01/2021)*5,850

Thấp nhất (03/11/2020)*1,590

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)615,620

KLGD/Ngày (1 tháng)691,221

KLGD nhiều nhất (24/11/2020)*1,489,370

KLGD ít nhất (25/09/2020)*12,890

KLBQ (Niêm yết)479,740

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.