Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVHM2007)

CW VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

4,860

(%)
22/01/2021 09:19

Mở cửa4,860

Cao nhất4,870

Thấp nhất4,860

Cao nhất NY6,130

Thấp nhất NY1,500

KLGD9,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở99,000

Giá thực hiện75,000

Hòa vốn **99,300

S-X *24,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2007: CVHM2009 CVHM2101 CVHM2006 CVHM2010 CVHM2008
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.