Chứng quyền VHM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CVHM1902)

CW VHM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

30

(%)
20/04/2020 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY25,210

Thấp nhất NY10

KLGD113,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở68,500

Giá thực hiện85,000

Hòa vốn **85,030

S-X *-16,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.106) - DIG (75.970) - CEO (63.046) - HAG (62.000) - SSI (57.597)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM220120 (0.00%)223,600-23,89185,502KIS9 tháng
CVHM22023010 (+50%)13,100-29,06290,595HCM9 tháng
CVHM220650 (0.00%)6,600-22,26083,803VCI6 tháng
CVHM2207400 (0.00%)-9,62974,038MBS6 tháng
CVHM2208600-20 (-3.23%)105,300-5,74371,707HCM6 tháng
CVHM2210290-10 (-3.33%)785,000-18,69984,639KIS7 tháng
CVHM2209380-10 (-2.56%)1,000-8,67975,888KIS7 tháng
CVHM2211740-20 (-2.63%)859,900-3,69976,839KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:07/10/2019
Ngày niêm yết:22/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:20/04/2020
Ngày đáo hạn:22/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:18,600
Giá thực hiện:85,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.