Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CVHM1901)

CW VHM.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/02/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY5,510

Thấp nhất NY10

KLGD138,740

NN mua811

NN bán13,064

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,000

Giá thực hiện89,888

Hòa vốn **89,928

S-X *-3,888

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM1901: CFPT1905 CVHM1902 GMD HVN KIS
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01
22/02/2020Doanh nghiệp bất động sản nào đạt lãi ròng cao nhất năm 2019?
14/02/2020Doanh nghiệp bất động sản làm ăn ra sao giữa lúc khó khăn chung của ngành?
31/01/2020VHM báo lãi ròng 21,305 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2019
31/01/2020Vì sao các doanh nghiệp chi ra hàng ngàn tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ?
31/01/2020VHM: BCTC quý 4 năm 2019
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02