Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền TPB/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CTPB2301)

CW TPB/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

920

-130 (-12.38%)
03/08/2023 15:00

Mở cửa1,020

Cao nhất1,070

Thấp nhất920

Cao nhất NY1,650

Thấp nhất NY280

KLGD78,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,450

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **18,629

S-X *1,609

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (123.145) - HPG (91.175) - DIG (67.078) - CEO (66.814) - VIC (58.377)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.