Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.TPB.VND.M.CA.T.2022.3 (HOSE: CTPB2205)

CW.TPB.VND.M.CA.T.2022.3

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
08/12/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,750

Thấp nhất NY10

KLGD391,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở22,000

Giá thực hiện28,000

Hòa vốn **28,040

S-X *-6,000

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTPB2205: CMBB1902 CPOW2308 CSTB2303 CTCB2305 CTPB2303
Trending: NVL (101.802) - HPG (90.149) - DIG (62.490) - CEO (56.923) - HAG (52.150)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTPB2303300-10 (-3.23%)50,0001,33817,969KIS7 tháng
CTPB2304760 (0.00%)-1,73821,928KIS7 tháng
CTPB2305880 (0.00%)800-2,18322,853KIS9 tháng
CTPB23062,210 (0.00%)-2,73824,308KIS12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23042,30050 (+2.22%)277,90095,00023,83293,9025 tháng
CFPT23052,95090 (+3.15%)60,40095,00027,78696,3739 tháng
CHPG2320580-20 (-3.33%)156,80027,25025028,1605 tháng
CHPG23211,710-120 (-6.56%)267,70027,2502,75029,6309 tháng
CHPG23221,94040 (+2.11%)7,50027,250-2,75033,88012 tháng
CPOW230730 (0.00%)23,70011,500-2,00013,5605 tháng
CPOW2308300 (0.00%)65,50011,500-50013,5009 tháng
CPOW2309350 (0.00%)1,00011,500-3,00015,20010 tháng
CSTB231711020 (+22.22%)211,10028,050-1,95030,3305 tháng
CSTB2318600-20 (-3.23%)100,90028,050-3,95034,40010 tháng
CSTB231980020 (+2.56%)3,30028,0501,05034,2009 tháng
CVPB23051,380 (0.00%)562,80019,3002,14321,1039 tháng
CVPB2306480-20 (-4%)228,40019,30023719,9785 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:26/07/2022
Ngày niêm yết:16/08/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:08/12/2022
Ngày đáo hạn:12/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:4,000
Giá thực hiện:28,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.