Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CTCH2103)

CW.TCH.KIS.M.CA.T.05

Ngừng giao dịch

30

(%)
10/08/2021 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY3,100

Thấp nhất NY10

KLGD759,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,650

Giá thực hiện31,668

Hòa vốn **31,788

S-X *-12,018

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCH2103: CTCH2102 CHPG2112 ROS TCH VNM
Trending: HPG (119.895) - MBB (93.500) - FLC (71.245) - VNM (61.937) - HVN (57.189)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102450-10 (-2.17%)1,087,80025,450-6,83335,8834 tháng
CKDH210351010 (+2%)270,70041,600-7,17953,8794 tháng
CMSN210671060 (+9.23%)737,300136,000-24,779174,9794 tháng
CSTB2106620-50 (-7.46%)300,20026,550-9,12841,8784 tháng
CVJC2102700-10 (-1.41%)151,300129,000-6,555153,0554 tháng
CVPB21051,000-40 (-3.85%)32,40066,800-6,37993,1794 tháng
CVRE2107660-30 (-4.35%)93,90028,500-4,67939,7794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:12/04/2021
Ngày niêm yết:04/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:06/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:10/08/2021
Ngày đáo hạn:12/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:31,668
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.