Chứng quyền CTCH01MBS21CE (HOSE: CTCH2102)

CW CTCH01MBS21CE

2,230

(%)
24/06/2021 13:55

Mở cửa2,650

Cao nhất2,650

Thấp nhất2,200

Cao nhất NY5,300

Thấp nhất NY2,200

KLGD37,000

NN mua2,000

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn50

Giá CK cơ sở22,100

Giá thực hiện25,000

Hòa vốn **29,460

S-X *-2,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCH2102: CTCH2103 CTCH2003 CTCH2101 CVRE2102 HPG
Trending: HPG (169.448) - MBB (155.550) - STB (106.115) - TCB (105.617) - CTG (100.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/06/20212,230 (0.00%)37,000
23/06/20212,230-300 (-11.86%)114,700
22/06/20212,530-100 (-3.80%)68,900
21/06/20212,630-90 (-3.31%)25,700
18/06/20212,72090 (+3.42%)108,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCH)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCH20031,750-60 (-3.31%)295,400-1,31130,239KIS10 tháng
CTCH21012,620-50 (-1.87%)20,900-1,96134,284KIS9 tháng
CTCH21022,230 (0.00%)37,000-2,90029,460MBS4 tháng
CTCH21031,460-40 (-2.67%)139,000-9,56837,508KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21013,710-230 (-5.84%)219,20084,40020,24983,3185 tháng
CHPG21048,270-110 (-1.31%)41,10051,00018,08451,1445 tháng
CMWG21031,620-30 (-1.82%)88,400144,00015,500144,7005 tháng
CKDH21025,100-20 (-0.39%)122,00036,6008,33837,5314 tháng
CMWG21054,300150 (+3.61%)4,200144,00012,500165,9004.5 tháng
CSTB210410,20090 (+0.89%)16,60029,4506,55033,1004.5 tháng
CVHM21053,110130 (+4.36%)116,100112,3006,800130,3804 tháng
CVNM21042,560-70 (-2.66%)61,90088,900-12,834127,0195 tháng
CVPB21049,000250 (+2.86%)48,30069,00020,00076,0004.5 tháng
CVRE21042,860-50 (-1.72%)45,10031,600-2,70040,0204 tháng
CHPG210613,150-70 (-0.53%)65,10051,00014,11756,2064.5 tháng
CMSN21035,020-330 (-6.17%)46,300106,60018,600118,1204 tháng
CTCB21047,19030 (+0.42%)56,70051,2005,40060,1804.5 tháng
CTCH21022,230 (0.00%)37,00022,100-2,90029,4604 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:04/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:06/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:11/08/2021
Ngày đáo hạn:13/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,750
Giá thực hiện:25,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.