Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CTCH2003)

CW.TCH.KIS.M.CA.T.03

Ngừng giao dịch

20

(%)
12/08/2021 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY4,200

Thấp nhất NY10

KLGD1,817,900

NN mua-

NN bán5,060

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,500

Giá thực hiện23,999

Hòa vốn **23,489

S-X *-3,911

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết-98.55%

Cao nhất (03/11/2020)*1,180

Thấp nhất (12/08/2021)*20

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (12/08/2021)*1,817,900

KLGD ít nhất (03/11/2020)*36,110

KLBQ (Niêm yết)927,005

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.