Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CTCB2212)

CW TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

90

(%)
29/05/2023 15:00

Mở cửa90

Cao nhất90

Thấp nhất80

Cao nhất NY1,780

Thấp nhất NY50

KLGD115,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH11,000,000

Số ngày đến hạn94

Giá CK cơ sở30,200

Giá thực hiện44,000

Hòa vốn **44,360

S-X *-13,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2212: CTCB2214 CVHM2218 CVNM2211 FPT ROS
Trending: DIG (89.631) - HPG (86.266) - NVL (70.942) - VND (57.707) - CEO (55.310)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
29/05/202390 (0.00%)115,900
26/05/202390 (0.00%)35,500
25/05/20239010 (+12.50%)52,200
24/05/202380-10 (-11.11%)168,500
23/05/202390-10 (-10%)250,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB221290 (0.00%)115,900-13,80044,360SSI12 tháng
CTCB22141,00030 (+3.09%)557,8003,20030,000ACBS8 tháng
CTCB22161,56050 (+3.31%)59,2002,70033,740HCM11 tháng
CTCB22151,44040 (+2.86%)3,5003,70032,260HCM9 tháng
CTCB23011,450 (0.00%)20034,350MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2210320-10 (-3.03%)481,40083,100-6,90093,20012 tháng
CMBB221170-10 (-12.50%)434,60018,750-8,25027,28012 tháng
CTCB221290 (0.00%)115,90030,200-13,80044,36012 tháng
CVHM2216230 (0.00%)741,70055,500-6,50063,84012 tháng
CVPB2212180 (0.00%)166,40019,350-5,29425,12412 tháng
CVRE2216280 (0.00%)1,361,10027,700-3,30032,12012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:12 tháng
Ngày phát hành:31/08/2022
Ngày niêm yết:20/09/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:29/08/2023
Ngày đáo hạn:31/08/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,100
Giá thực hiện:44,000
Khối lượng Niêm yết:11,000,000
Khối lượng lưu hành:11,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.