Chứng quyền TCB-HSC-MET 06 (HOSE: CTCB2109)

CW TCB-HSC-MET 06

Ngừng giao dịch

40

(%)
03/03/2022 15:00

Mở cửa40

Cao nhất50

Thấp nhất20

Cao nhất NY3,400

Thấp nhất NY20

KLGD1,852,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,650

Giá thực hiện50,000

Hòa vốn **50,160

S-X *-350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (156.060) - DIG (102.156) - FLC (93.086) - CEO (86.239) - MBB (65.209)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB211250-10 (-16.67%)328,000-17,55055,250SSI8 tháng
CTCB220129020 (+7.41%)101,100-17,55056,160HCM9 tháng
CTCB220230-20 (-40%)222,500-14,55052,150MBS4 tháng
CTCB2203260 (0.00%)247,500-14,55052,520VND5 tháng
CTCB220489060 (+7.23%)32,500-7,55049,450ACBS6 tháng
CTCB220593010 (+1.09%)5,100-9,05051,150MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2201680100 (+17.24%)742,80031,800-3,70038,2209 tháng
CFPT22012,070400 (+23.95%)636,100111,8005,800122,5609 tháng
CHPG220333010 (+3.13%)435,70035,450-16,05052,8209 tháng
CMBB22011,55060 (+4.03%)399,30028,000-1,50032,6009 tháng
CMWG22012,510230 (+10.09%)151,200146,70012,200159,6009 tháng
CPNJ22013,790490 (+14.85%)224,900122,30027,340125,1099 tháng
CSTB2202780-20 (-2.50%)63,00022,250-7,25031,0609 tháng
CTCB220129020 (+7.41%)101,10037,450-17,55056,1609 tháng
CTPB220141010 (+2.50%)141,20032,300-9,70043,6409 tháng
CVHM2202290-10 (-3.33%)23,90069,700-23,30095,3209 tháng
CVPB2201780-10 (-1.27%)53,40031,100-5,90040,9009 tháng
CVRE220153010 (+1.92%)35,50029,800-4,20036,1209 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/09/2021
Ngày niêm yết:01/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2022
Ngày đáo hạn:07/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:50,000
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.