Chứng quyền CTCB01MBS21CE (HOSE: CTCB2104)

CW CTCB01MBS21CE

7,140

-20 (-0.28%)
24/06/2021 14:19

Mở cửa7,160

Cao nhất7,240

Thấp nhất7,000

Cao nhất NY13,550

Thấp nhất NY3,800

KLGD61,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn64

Giá CK cơ sở50,900

Giá thực hiện45,800

Hòa vốn **60,080

S-X *5,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2104: CTCB2102 CTCB2103 CTCB2012 CTCB2101 CSTB2104
Trending: HPG (169.448) - MBB (155.550) - STB (106.115) - TCB (105.617) - CTG (100.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/06/20217,050-110 (-1.54%)60,200
23/06/20217,160-80 (-1.10%)37,000
22/06/20217,240240 (+3.43%)24,800
21/06/20217,000-130 (-1.82%)75,600
18/06/20217,13030 (+0.42%)44,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB201229,210-150 (-0.51%)26,90028,90051,210SSI8 tháng
CTCB210123,600-400 (-1.67%)23,00019,90054,600ACBS9 tháng
CTCB21027,200-200 (-2.70%)86,40014,90050,400VND6 tháng
CTCB21039,050-230 (-2.48%)124,40015,40053,600HCM6 tháng
CTCB21047,140-20 (-0.28%)61,7005,10060,080MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21013,710-230 (-5.84%)241,40084,00019,84983,3185 tháng
CHPG21048,150-230 (-2.74%)58,90050,70017,78450,8805 tháng
CMWG21031,66010 (+0.61%)115,400144,20015,700145,1005 tháng
CKDH21025,20080 (+1.56%)122,80036,3008,03837,7134 tháng
CMWG21054,20050 (+1.20%)4,800144,20012,700165,1004.5 tháng
CSTB210410,080-30 (-0.30%)18,10029,2506,35032,9804.5 tháng
CVHM21053,110130 (+4.36%)121,200112,4006,900130,3804 tháng
CVNM21042,630 (0.00%)73,30088,600-13,134127,7115 tháng
CVPB21049,000250 (+2.86%)55,40068,80019,80076,0004.5 tháng
CVRE21042,850-60 (-2.06%)45,40031,550-2,75040,0004 tháng
CHPG210613,000-220 (-1.66%)99,90050,70013,81755,9864.5 tháng
CMSN21035,180-170 (-3.18%)51,500106,10018,100119,0804 tháng
CTCB21047,140-20 (-0.28%)61,70050,9005,10060,0804.5 tháng
CTCH21022,26030 (+1.35%)37,60022,000-3,00029,5204 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:04/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:06/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:25/08/2021
Ngày đáo hạn:27/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:45,800
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.