Chứng quyền CTCB01MBS21CE (HOSE: CTCB2104)

CW CTCB01MBS21CE

5,390

-440 (-7.55%)
05/08/2021 15:00

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,100

Cao nhất NY13,550

Thấp nhất NY3,800

KLGD91,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn21

Giá CK cơ sở52,500

Giá thực hiện45,800

Hòa vốn **56,580

S-X *6,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2104: CTCB2103 CTCB2101 CHPG2109 CSTB2104 CHPG2106
Trending: HPG (159.621) - MBB (135.689) - CTG (121.260) - TCB (103.238) - STB (88.802)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-15.91%

+/- Qua 1 tháng-30.90%

+/- Niêm yết+143.89%

Cao nhất (13/05/2021)*11,940

Thấp nhất (06/05/2021)*3,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)78,625

KLGD/Ngày (1 tháng)62,205

KLGD nhiều nhất (10/05/2021)*1,630,200

KLGD ít nhất (06/05/2021)*100

KLBQ (Niêm yết)119,864

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.