Chứng quyền CTCB01MBS21CE (HOSE: CTCB2104)

CW CTCB01MBS21CE

5,390

-440 (-7.55%)
05/08/2021 15:00

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,100

Cao nhất NY13,550

Thấp nhất NY3,800

KLGD91,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn21

Giá CK cơ sở52,500

Giá thực hiện45,800

Hòa vốn **56,580

S-X *6,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2104: CTCB2103 CTCB2101 CHPG2109 CSTB2104 CHPG2106
Trending: HPG (159.621) - MBB (135.689) - CTG (121.260) - TCB (103.238) - STB (88.802)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CTCB210124,000200 (+0.84%)1 : 131,00021,50055,000ACBSMuaChâu Âu9 tháng01/10/2021
CTCB21045,390-440 (-7.55%)2 : 145,8006,70056,580MBSMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CKDH21026,77020 (+0.30%)2 : 141,00031,1009,90044,640KDHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CMWG21055,850430 (+7.93%)8 : 1173,000131,50041,500178,300MWGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CSTB21048,770180 (+2.10%)1 : 131,05022,9008,15031,670STBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVHM2105950-30 (-3.06%)8 : 1111,700105,5006,200113,100VHMMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CVNM2104470-100 (-17.54%)10 : 186,600103,000-16,400107,700VNMMuaChâu Âu5 tháng09/09/2021
CVPB21045,700 (0.00%)3 : 161,80049,00012,80066,100VPBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVRE210450-40 (-44.44%)2 : 127,95034,300-6,35034,400VREMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CHPG21068,800340 (+4.02%)2 : 148,80050,20011,91749,814HPGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CMSN21038,100-10 (-0.12%)6 : 1135,00088,00047,000136,600MSNMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CTCB21045,390-440 (-7.55%)2 : 152,50045,8006,70056,580TCBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CTCH210260-10 (-14.29%)2 : 118,95025,000-6,05025,120TCHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.