Chứng quyền CTCB03MBS20CE (HOSE: CTCB2011)

CW CTCB03MBS20CE

Ngừng giao dịch

12,600

600 (+5%)
05/02/2021 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,000

Cao nhất NY15,000

Thấp nhất NY2,900

KLGD10,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở36,300

Giá thực hiện22,600

Hòa vốn **35,200

S-X *13,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2011: CTCB2012 CTCB2013 CTCB2101 CTCB2102 CTCB2009
Trending: HPG (85.011) - MBB (71.185) - TCB (57.886) - VNM (48.772) - ACB (44.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB03MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB200916,210 (0.00%)17,10038,210VND6 tháng
CTCB20109,000 (0.00%)17,60039,500HCM6 tháng
CTCB201218,250 (0.00%)17,10040,250SSI8 tháng
CTCB201316,600 (0.00%)16,10039,600SSI5 tháng
CTCB210112,000 (0.00%)8,10043,000ACBS9 tháng
CTCB21025,200 (0.00%)3,10046,400VND6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20131,170 (0.00%)91,0005,03091,7514 tháng
CVNM2015510 (0.00%)105,8003,742107,1114 tháng
CFPT20175,400 (0.00%)75,40020,60076,4004.5 tháng
CHPG20265,150 (0.00%)43,6007,10046,8005 tháng
CKDH20043,830 (0.00%)32,9006,40034,1604 tháng
CMWG20173,700 (0.00%)133,80025,800137,6004.5 tháng
CSTB20174,200 (0.00%)18,3503,05019,5004.5 tháng
CVRE20153,890 (0.00%)33,7006,20035,2804.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:28/10/2020
Ngày niêm yết:16/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:05/02/2021
Ngày đáo hạn:09/02/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,400
Giá thực hiện:22,600
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.