Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CTCB2009)

CW.TCB.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

17,210

230 (+1.35%)
26/03/2021 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,400

Thấp nhất16,310

Cao nhất NY19,040

Thấp nhất NY2,390

KLGD68,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở39,400

Giá thực hiện22,000

Hòa vốn **39,210

S-X *17,400

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (136.182) - MBB (93.907) - BSR (76.266) - CTG (72.344) - FLC (70.052)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB21053,40070 (+2.10%)620,3007,90062,000ACBS9 tháng
CTCB21061,38030 (+2.22%)230,400-2,10061,900SSI5 tháng
CTCB21071,73080 (+4.85%)137,1005,40059,610MBS4 tháng
CTCB21084,55030 (+0.66%)42,000-5,10062,550VCI6 tháng
CTCB21092,810110 (+4.07%)730,9002,90061,240HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:30/09/2020
Ngày niêm yết:20/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/03/2021
Ngày đáo hạn:30/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:4,400
Giá thực hiện:22,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.